banner
TÌM HIỂU KIẾN THỨC, PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022
bắt đầu

08h00

15/11/2022

kết thúc

21h00

05/12/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3469
Lượt đăng kí
 • 1 1,059 thí sinh tại LĐLĐ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 • 2 555 thí sinh tại LĐLĐ TP - BÀ RỊA
 • 3 268 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN ĐẤT ĐỎ
 • 4 244 thí sinh tại Khác
 • 5 239 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG
 • 6 220 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC
 • 7 198 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN XUYÊN MỘC
 • 8 180 thí sinh tại CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 • 9 118 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN CÔN ĐẢO
 • 10 95 thí sinh tại CĐ NGÀNH GIÁO DỤC
 • 11 94 thí sinh tại LĐLĐ THỊ XÃ PHÚ MỸ
 • 12 61 thí sinh tại CĐ VIÊN CHỨC TỈNH
 • 13 58 thí sinh tại CĐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT
 • 14 52 thí sinh tại CĐ NGÀNH Y TẾ
 • 15 18 thí sinh tại CĐ NGÀNH XÂY DỰNG
 • 16 10 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN LONG ĐIỀN
Xem thêm
3469
Lượt dự thi
 • 1 1,059 lượt thi tại LĐLĐ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 • 2 555 lượt thi tại LĐLĐ TP - BÀ RỊA
 • 3 268 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN ĐẤT ĐỎ
 • 4 244 lượt thi tại Khác
 • 5 239 lượt thi tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG
 • 6 220 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC
 • 7 198 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN XUYÊN MỘC
 • 8 180 lượt thi tại CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 • 9 118 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN CÔN ĐẢO
 • 10 95 lượt thi tại CĐ NGÀNH GIÁO DỤC
 • 11 94 lượt thi tại LĐLĐ THỊ XÃ PHÚ MỸ
 • 12 61 lượt thi tại CĐ VIÊN CHỨC TỈNH
 • 13 58 lượt thi tại CĐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT
 • 14 52 lượt thi tại CĐ NGÀNH Y TẾ
 • 15 18 lượt thi tại CĐ NGÀNH XÂY DỰNG
 • 16 10 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN LONG ĐIỀN
Xem thêm
 • 1Phan Bích Hà
 • 2Nguyen Thi Huyen Giang
 • 3LÊ VĂN NHẬT TIẾN
 • 4Mai Văn Đức
 • 5Phạm Dương Ngọc Bảo
 • 6dương vĩnh nghiêm
 • 7Phan Minh Thương
 • 8Lê Bá Dũng
 • 9Nguyễn Văn Sơn
 • 10Vy Văn Huyện
 • 11Bùi Thanh Quang
 • 12Nguyễn Cao Huy
 • 13Nguyễn Anh Văn
 • 14Phạm Minh Đại
 • 15Đặng Duy Thắng
 • 16Nguyễn Thanh Huỳnh
 • 17Thảo Trần
 • 18Nguyễn Thị Cúc
 • 19Lê Hoài Nam
 • 20Thứ Trần
 • 21Nguyen Thị châu ngọc
 • 22Thai Doan
 • 23Lê Thanh Tuấn
 • 24Hoàng Văn Hiền
 • 25Lê Xuân Hồng
 • 26Nguyễn Vinh Quang
 • 27Đường Vũ Luân
 • 28Nga Thu
 • 29Bùi Duy Dũng
 • 30Liên
 • 31Võ Xuân Thiện
 • 32NGUYỄN VĂN PHÚ
 • 33Lê Hồng
 • 34Trần Thị Mai
 • 35Lê Thị Ngọc Thanh
 • 36Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • 37Uông Xuân Quốc
 • 38Nguyễn Ngọc Duy Hải
 • 39Lê Thị Hồng Hạnh
 • 40Hoangkhaicuong
 • 41Trương Minh Tâm
 • 42VÕ DUY QUANG
 • 43VŨ HỒNG ÂN
 • 44Hoàng Văn Tuệ
 • 45Võ Thị Tuyết Hoa
 • 46Lê Đức Lợi
 • 47Phan Bá Phước
 • 48Lê Văn Hoàn
 • 49NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG
 • 50Trần Quang Vinh
Xem thêm
 • 1ĐOÀN NGUYÊN VŨ
 • 2NGUYỄN TIẾN ĐẠT
 • 3Phan Bích Hà
 • 4TRƯƠNG NGUYỄN BẢO KHA
 • 5Nguyen Thi Huyen Giang
 • 6HÀN THANH VÂN
 • 7PHẠM XUÂN PHÚC
 • 8LÊ VĂN NHẬT TIẾN
 • 9ĐOÀN HOÀNG HIỂN
 • 10Lý Nguyễn
 • 11Hương
 • 12Thu Tuyền
 • 13VÕ HOÀNG THÀNH
 • 14Thùy An
 • 15Mai Văn Đức
 • 16Phạm Dương Ngọc Bảo
 • 17dương vĩnh nghiêm
 • 18Hoàng Văn Sơn
 • 19Phan Minh Thương
 • 20Công Đức Quân
 • 21Ái Thân
 • 22Lê Bá Dũng
 • 23Nguyễn Văn Tựu
 • 24Nguyễn Văn Sơn
 • 25Giang Tấn Lực
 • 26Đinh Kiều Oanh
 • 27Vy Văn Huyện
 • 28Nguyễn Minh Giang
 • 29Bùi Thanh Quang
 • 30Xuân Tí
 • 31Đào Thị Hồng Dịu
 • 32Nguyễn Đình Bình
 • 33Phạm Quốc Phong
 • 34Nguyễn Thị Nguyệt
 • 35Nguyễn Văn Đại
 • 36Nguyễn Cao Huy
 • 37Hữu Tình
 • 38Bùi Xuân Vang
 • 39Nguyễn Văn Hậu
 • 40Nguyễn Thị Thu Hà
 • 41Bùi Thị Tuyết Len
 • 42Nguyễn Anh Văn
 • 43Nguyễn Thị Như Nguyệt
 • 44Nguyễn Thành Thu
 • 45Nguyễn Thảo
 • 46Đỗ Văn Nam
 • 47Giang Tấn Lực
 • 48Trần Trung Lễ
 • 49Lưu Kim Lộc
 • 50Phạm Minh Đại
Xem thêm
1